دیکشنری ترکی استانبولی فارسی دالگا

Menu Close Menu

کلاس آنلاین زبان ترکی استانبولی

- هر جلسه یک ساعت و ربع می باشد.

- کتاب درسی و کتاب کار (تمرین) برایتان می فرستیم

- کتاب فایل صوتی و فایل ویدیویی دارد.

- کلاس، مکالمه محور می باشد.

کلاس آنلاین زبان ترکی استانبولی (خصوصی)

- کلاس آنلاین خصوصی به شکل تماس تصویری با واتساپ یا اسکایپ هست.

- سطح A1 در ۱۵ جلسه تمام می شود. 

کلاس آنلاین زبان ترکی استانبولی (گروهی)

- کلاس آنلاین گروهی، با نرم افزار skype  تشکیل می شود.

- کلاس آنلاین سطح A1, در۲۰ جلسه تمام می شود.

- لینک اتصال به کلاس، در واتساپ برای شما ارسال می شود.

- لینک دانلود برنامه برای اندروید (کلیک کنید):

 

کلاس آنلاین زبان ترکی استانبولی