دیکشنری ترکی استانبولی به فارسی دالگا

Menu Close Menu

☚ گروه آموزشی دالگا با سابقه 8 ساله در زمینه آموزش زبان ترکی
☚ نرم افزار های تولید شده توسط گروه دالگا:

★برای دانلود برنامه روی آیکن ها کلیک کنید

برنامه های ترکی استانبولی

برنامه اندروید مکالمات ترکی استانبولی  ★مکالمات ترکی استانبولی

برنامه اندروید مکالمات روزمره ترکی استانبولی  ★مکالمات روزمره ترکی استانبولی

برنامه اندروید گرامر ترکی استانبولی A1  ★گرامر ترکی استانبولی A1

برنامه اندروید اصطلاحات ترکی استانبولی  ★اصطلاحات ترکی استانبولی

برنامه اندروید فعل های پرکاربرد ترکی استانبولی  ★فعل های پرکاربرد ترکی استانبولی

برنامه اندروید میوه ها و سبزیجات انگلیسی و ترکی  ★میوه ها و سبزیجات انگلیسی و ترکی