دیکشنری ترکی استانبولی فارسی دالگا

Menu Close Menu

کلاس های استاد حسین ساعدی

★کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی مکالمه محور

★مدرس: استاد حسین ساعدی

★نویسنده 2 عنوان کتاب آموزش دستور زبان ترکی استانبولی

با سابقه دو سال زندگی در استانبول

★در تهران، میرداماد، نزدیک مترو

★شماره تماس 09397368623

★تلگرام استاد حسین ساعدی:

side ad