دیکشنری ترکی استانبولی فارسی دالگا

Menu Close Menu

استاد حسن پورقدری

لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه تبریز

فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه قازی آنکارا

    مدرس زبان ترکی استانبولی

    مترجم رسمی زبان ترکی استانبولی     

     ---------------------------------------

    شماره تماس: 09381673346 

    برای تماس روی دکمه های زیر کلیک کنید:

آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی حسن پورقدری                

آموزش ترکی استانبولی حسن پورقدری